Kỷ niệm thành lập 23 năm 2000-2023

23 Năm của sự cố gắng! 23/05/2000 – 23/05/2023.

Chúc mừng công ty TNHH Thuận Hưng hoạt động và không ngừng phát triển trong 23 năm. Với những đóng góp to lớn của các nhân viên và sự ủng hộ của quý khách hàng đã cùng đồng hành với chúng tôi suốt thời gian này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất.

Trong suốt 23 năm, Thuận Hưng luôn đặt lợi ích của quý khách hàng và nhân viên lên hàng đầu. Chúng tôi luôn chú trọng làm hài lòng khách hàng với thái độ ân cần, chu đáo và lắng nghe. Bên cạnh đó, với cán bộ công nhân viên chúng tôi luôn đảm bảo chế độ làm việc, lợi ích công ty và sức khỏe.

Toàn thể công ty Thuận Hưng đã vượt qua những thăng trầm trong sự biến động của nền kinh tế, kể cả trận dịch toàn cầu COVID19. Sự thành công của chúng tôi hôm nay đó là sự đóng góp không ngừng nghỉ của các cá nhân trong công ty. Thuận Hưng sẽ khắc phục những thiếu sót và tiếp tục phục vụ quý khách hàng tốt hơn trong thời gian tới.

Chuyến hành trình của Thuận Hưng vẫn đang tiếp tục….