KHU NUÔI TRỒNG

Khu nuôi trồng cá tra Phú Thuận trực thuộc Công ty TNHH Thuận Hưng. Đây là vùng nuôi cá sạch để làm nguyên liệu. Trại cá Phú Thuận chuyên nuôi cá tra thương phẩm và có 2 cơ sở tại Hậu Giang và An Giang. Cụ thể, khu 1 trục lạc tại ấp Sơn Phú, xã Đại Thành, Thị xã ngã 7, Hậu Giang; khu 2 tọa lạc tại ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hòa Hưng, Thành phố Long Xuyên, An Giang.

Một số hình ảnh về khu nuôi trồng Phú Thuận: