VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH
Thuận Hưng | THUFICO

Công ty TNHH Thuận Hưng (THUFICO) là một công ty tư nhân đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thủy sản. Công ty chuyên chế biến và xuất khẩu các sản phẩm thủy sản hàng đầu Việt Nam, với lượng xuất khẩu hơn 4.000 tấn sản lượng mỗi năm.

Các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SSOP), thực hành sản xuất tốt (GMP), phân tích mối nguy và Hệ thống kiểm soát tới hạn (HACCP) đã được xây dựng và triển khai trong tất cả các giai đoạn sản xuất tại các nhà máy chế biến của Thuận Hưng để đảm bảo an toàn, lành mạnh và chất lượng tốt sản phẩm thủy sản cung cấp cho người tiêu dùng.

Xem thêm
  • Chế biến thủy sản
  • Xuất khẩu thủy sản

Chứng Nhận